Jakość

Systemy zarządzania

 

System Zarządzania Jakością opracowany i wdrożony w POMET S.A. został utworzony na bazie międzynarodowych norm ISO serii 9000 w 1998 roku. Obecnie zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2008 jest potwierdzona certyfikatem przyznanym przez TUV SUD.

 

Proces produkcji

Potwierdzeniem szczególnej dbałości o jakość produkowanych wyrobów w POMET S.A. są certyfikaty otrzymane przez renomowane polskie oraz zagraniczne organizacje. Jednymi z ważniejszych dokumentów przedstawiających jakość wyrobów są: PKP Cargo, PKP Przewozy Regionalne, Deutsche Bahn, Germanischer Lloyd oraz Det Norske Veritas.

Odbiory jakościowe

Odbiór jakościowy wyrobów może być dokonywany przez służby jakościowe POMET S.A. ( odbiór 2.1 lub 3.1 wg PN EN 10204) lub przez wskazany przez Klienta Podmiot (odbiór 3.2 wg PN EN 10204).